Органи управління

• засновник – Тернівська сільська рада;

• керівник закладу освіти – в. о. директора;

• колегіальний орган управління – педагогічна рада;

• колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори колективу, що скликаються один раз на рік; у період між зборами діє Рада школи .

• органи батьківського самоврядування – загальношкільний батьківський комітет